Share:
Notifications
Clear all

[Sticky] การโพสต์รูป ลงในชุมชนฟอรั่ม  

 
(@rukkroo)
Member Admin

หลายๆท่านคงอยากแชร์รูปที่เป็นหน้าปกผลงานของตัวเอง แต่ระบบไม่อนุญาติให้ลงรูปได้โดยตรง เนื่องจาก ทางเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และมีปริมาณเนื้อที่จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเพื่อนสมาชิกให้สามรถโพสต์รูปได้ และเป็นการประหยัดเนื้อที่เว็บไซต์โดยตรง  แอดมินจึงแนะนำวิธีโพสต์รูปลง ระบบชุมชนฟอรั่ม ง่ายๆดังนี้

1. ให้เข้าเว็บไซต์ https://www.img.in.th/ หรือ https://www.picz.in.th/   หรือ https://www.img.live/

2. อัพโหลดรูปที่จะลงในระบบชุมชน แล้วคัดลอกลิ้งก์มา ตามรูป

ชุมชน 1
ชุมชน 2
ชุมชน 3
ชุมชน 4

This topic was modified 2 เดือน ago 5 times by รักครู.com
ReplyQuote
Posted : 20 ส.ค. 2020 21:37
Close