วันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2017

หนังสือราชการ

หน้าแรก หนังสือราชการ

กำหนดอายุการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย 1/2560 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี

ว2/2560 การกำหนดอายุการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครุผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ...

หนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   Download หนังสือ
เกษียณอายุราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดูเอกสารแนบทั้งหมด 1. ไฟล์ที่ 1 2. ไฟล์ที่ 2 3. ไฟ...

การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จากข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าจะได้รับการจัดสรร สพท. ละ 20 หลัง จากหนังสือเล่มนี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าให้ สพท.ละไม่เกิน 10 หลัง ดาวน์โหลดไฟล์ : ค...

คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดินของโรงเรียน

ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับโรงเรียนที่มีที่ดินราชพัสดุ หรือที่ดินจากการบริจาคอยู่เยอะ เพื่อให้เกิดรายได้ในสถานศึกษา หนังสือคู่มือนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงา...

การเตรียมข้อมูลเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ

การเตรียมข้อมูลเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ไฟล์แนบ : คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 เอกสารแนบ : ลงเว็ป.pdf     แบบ 1 2 3 4.docx

ใครอยากเป็นครูธุรการ นักการภารโรง เตรียมเฮ สพฐ. จัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2559

การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.ได้จัดสรรอัตราจ้างให้แก่ สพท. ต่างๆ เขตละหลายตำแหน่งทีเดียวครับ ลองดูรายละเอียดในแต่ละเขตได้ที่ไฟล์แนบ ก็จะรู้ว่าแตละเขตจัดสรรให้...
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

มาแล้ว งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

มาแล้วครับผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ศธ 04006/ว1...

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4275 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4275 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรแกรม : http://www.cabinet.thaigov.go.th/Royal-Thai/Royal...
ข้อมูล DMC 2015

การตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC

การตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC  หากพบว่ามีนักเรียนซ้ำซ้อน สพฐ. จะดำเนินการหักเงินในส่วนนี้กลับคืน ไฟล์แนบ : หนังสือประทับตรา ข้อมูลราย สพท. และ รายคน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3991 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3991 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ; รายละเอียด : http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfi...
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการคัดเลือก สพท.และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 หนังสือ ศธ04277/ว11 และรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งที่แนบมาด้วย: ประกาศ เกียรติบัตรระบบดูแลระดั...

บัญชีข้อมูลตำแหน่งว่างสพท.ที่ประสงค์ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

บัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก ของ สพท.ที่ประสงค์ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.58) รายละเอียด http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfi...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียด  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1884.pdf

ข่าวยอดนิยม