วันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2017

ข่าวเรียกบรรจุ

หน้าแรก ข่าวสอบบรรจุ ข่าวเรียกบรรจุ

อ่างทอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้...

อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...

นครสวรรค์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...

นครปฐมประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว...

กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้...

ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...

นครพนม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2559

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยนครพนม บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ใช้บรรจุและแต่งตั้ง

ยะลา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ปรากฎว่าจากผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 2,184 คน เผ็นผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จำนวน 337 ราย ดังนี้ เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยยะลา กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 61 คน ไฟล์แนบท้ายป...

คนอ่านเยอะ