วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017

โปรแกรมเพื่อการศึกษา

หน้าแรก การเรียนการสอน โปรแกรมเพื่อการศึกษา

วันนี้ เปิดให้โหลดฟรี แอพพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

าชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔" ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด คำศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคำศัพ...

สื่อการสอนที่ได้รับความนิยม