วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017

งานวิจัยในชั้นเรียน

หน้าแรก การเรียนการสอน งานวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่อง

อีกภาระงานอย่างนึงในการเป็นครูผู้สอนก็คือการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงในสิ่งที่ดีอยู่แล้วของผู้เรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป วิธีการที่เป็นวิชาการและได้รับการยอมรับอย่างมากก็คือการวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน และเป็นยาขมหม้อใหญ่ส...

ข้อสอบ/ใบงาน/แผนการสอนที่ได้รับความนิยม