หน้าแรก การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (ฉบับจริง)

ตามที่ รักครู.com ได้นำเสนอข่าว  ดาวน์โหลด หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เมื่อเดือนสิงหาคม...

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

ช่วงใกล้วันที่จะสอบธรรมศึกษาของนักเรียนในหลายโรงเรียน และคุณครูหลายท่านก็เข้าสอบด้วยเช่นกัน แต่บางที...

การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018

การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018 ดาวน์โหลดเอกสา...

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เอกสาร “แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลัก...

การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินเป็...

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 15-07-2560 หลักเกณฑ์โรงเรียน...

10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน (โปสเตอร์)

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน 1.ใช้เวลาสบายๆ ของครอบครัวเพื่อส่งเสริมการ...

ดาวน์โหลด สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ สำหรับสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ ประเภทสื่อแนะนำ ร...

แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จากสำนักวิชาการและมาตรฐานก...

อบอุ่นหัวใจ มรดกของพ่อ การ์ตูน 9 เรื่องราวผ่าน 9 ลายเส้น เพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ที่เว็บ webtoons.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอการ์ตูน ของนักเขียน ที่สามารถอ่านได้ผ่านมือถือ และคอมพิวเต...

เผยแพร่ไฟล์ประกอบการอบรมครูในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้สื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ระดับชั้น...

ทางสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. (สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา) ขออนุญาตเผยแพร่ไฟล์ประกอบการอบรมครูใน...

แบบฝึกคิดเลขในใจ

แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5 แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดั...

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู...

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู...

กสทช. แจกหนังสือ คู่มือCyber Security สำหรับประชาชน

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน เป็นหนังสือ คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภา...

ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

การศึกษาพิเศษ  ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง จากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน...

E-Book หนังสือหัดอ่าน เปิดจาก PDF มีเสียงอ่านให้ด้วย

เพจ ปั้นเด็กสองภาษา ได้แจกสื่อการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นสื่อนิทาน แถมในตัวสื่อยังมีเสียงอ่านภาษาอังกฤ...

โปรแกรมประมวลผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA” ชั้น ม.1-3 (ครั้งที...

โปรแกรมประมวลผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA" ชั้น ม.1-3 (ครั้งที่ 1/2560 : เ...

แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง เป็นชุดฝึกทักษะการอ่าน...

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.) - กลุ่มสาระกา...

รวมสื่อการสอนมอนเตสซอริ

ในการอบรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning : BBL ตามแนวคิดมอนเทสซอริ(...