ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย2560

ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560 (รอบทั่วไป)

ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560 (รอบทั่วไป)
**** เตรียมลิ้งค์ไว้สำหรับประกาศ ยังไม่ได้ประกาศนะครับ

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 1/2560 รอบทั่วไป

ลำดับ ศธจ. ผลการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560 (รอบทั่วไป)
1 กระบี่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 กระบี่ 
2 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 กรุงเทพมหานคร
3 กาญจนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 กาญจนบุรี
4 กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 กาฬสินธุ์
5 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 กำแพงเพชร
6 ขอนแก่น ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ขอนแก่น
7 จันทบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 จันทบุรี
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ฉะเชิงเทรา
9 ชลบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ชลบุรี
10 ชัยนาท ปีนี้ไม่เปิดสอบ
11 ชัยภูมิ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ชัยภูมิ
12 ชุมพร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ชุมพร
13 เชียงราย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 เชียงราย
14 เชียงใหม่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 เชียงใหม่ 
15 ตรัง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ตรัง 
16 ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ตราด
17 ตาก ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ตาก 
18 นครนายก ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นครนายก 
19 นครปฐม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นครปฐม
20 นครพนม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นครพนม 
21 นครราชสีมา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นครราชสีมา
22 นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นครสีธรรมราช
23 นครสวรรค์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นครสวรรค์ 
24 นนทบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นนทบุรี
25 นราธิวาส ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 นราธิวาส 
26 น่าน ปีนี้ไม่เปิดสอบ
27 บึงกาฬ ปีนี้ไม่เปิดสอบ
28 บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 บุรีรัมย์ 
29 ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ปทุมธานี
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ประจวบคีรีขันธ์ 
31 ปราจีนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ปราจีนบุรี
32 ปัตตานี ปีนี้ไม่เปิดสอบ
33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 พระนครศรีอยุธยา 
34 พะเยา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 พะเยา 
35 พังงา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 พังงา
36 พัทลุง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 พัทลุง
37 พิจิตร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 พิจิตร 
38 พิษณุโลก ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 พิษณุโลก
39 เพชรบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 เพชรบุรี
40 เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 เพชรบูรณ์ 
41 แพร่ ปีนี้ไม่เปิดสอบ
42 ภูเก็ต ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ภูเก็ต 
43 มหาสารคาม ปีนี้ไม่เปิดสอบ
44 มุกดาหาร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 มุกดาหาร 
45 แม่ฮ่องสอน ปีนี้ไม่เปิดสอบ
46 ยโสธร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ยโสธร
47 ยะลา ปีนี้ไม่เปิดสอบ
48 ร้อยเอ็ด ปีนี้ไม่เปิดสอบ
49 ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ระนอง
50 ระยอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ระยอง
51 ราชบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ราชบุรี 
52 ลพบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ลพบุรี
53 ลำปาง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ลำปาง 
54 ลำพูน ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ลำพูน
55 เลย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 เลย
56 ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 ศรีสะเกษ 
57 สกลนคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สกลนคร
58 สงขลา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สงขลา 
59 สตูล ปีนี้ไม่เปิดสอบ
60 สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สมุทรปราการ 
61 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สมุทรสงคราม 
62 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สมุทรสาคร 
63 สระแก้ว ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สระแก้ว
64 สระบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สระบุรี 
65 สิงห์บุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สิงห์บุรี
66 สุโขทัย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สุโขทัย 
67 สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สุพรรณบุรี
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สุราษฎร์ธานี
69 สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สุรินทร์
70 หนองคาย ปีนี้ไม่เปิดสอบ
71 หนองบัวลำภู ปีนี้ไม่เปิดสอบ
72 อ่างทอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 อ่างทอง
73 อำนาจเจริญ ปีนี้ไม่เปิดสอบ
74 อุดรธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 อุดรธานี
75 อุตรดิตถ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 อุตรดิตถ์
76 อุทัยธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 อุทัยธานี
77 อุบลราชธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 อุบลราชธานี 
78 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)

แสดงความเห็น

แท็ก