ข่าวการศึกษา

การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

แสดงความเห็น

แท็ก