ข่าวการศึกษา

การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.60)

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.60)
1. บัญชีรายชื่อครูโครงการฯ สพป.
2. บัญชีรายชื่อครูโครงการฯ สพม.

การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560
ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.2560

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนฯ


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close