ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

61 วิชาเอกที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2560

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกตำแหน่งว่าง
1คณิตศาสตร์748
2ภาษาไทย1,210
3ภาษาอังกฤษ813
4ภาษาฝรั่งเศส14
5ภาษาเยอรมัน2
6ภาษาสเปน1
7ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน195
8ภาษาญี่ปุ่น72
9ภาษาเกาหลี13
10ภาษาเวียดนาม8
11ภาษาพม่า4
12ภาษาเขมร1
13ภาษามลายู1
14วิทยาศาสตร์97
15วิทยาศาสตร์ทั่วไป141
16ฟิสิกส์110
17เคมี45
18ชีววิทยา46
19สังคมศึกษา379
20พุทธศาสนา2
21ภูมิศาสตร์1
22ประวัติศาสตร์1
23สุขศึกษา70
24พลศึกษา221
25พยาบาลศาสตร์1
26ดนตรี26
27ดนตรีศึกษา31
28ดนตรีไทย77
29ดนตรีสากล117
30ดนตรีพื้นเมือง1
31ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์11
32ศิลปะ11
33ศิลปศึกษา127
34จิตรกรรม1
35ทัศนศิลป์41
36นาฏศิลป์185
37นาฏศิลป์ (โขน)1
38คอมพิวเตอร์56
39อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์69
40อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)5
41อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)1
42อุตสาหกรรมไฟฟ้า2
43เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์62
44คหกรรม/คหกรรมศาสตร์75
45คหกรรมศาสตร์ (อาหาร)5
46ประถมศึกษา338
47ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา670
48จิตวิทยาและการแนะแนว142
49วัดผลและประเมินผลการศึกษา24
50เทคโนโลยีทางการศึกษา6
51บรรณารักษ์95
52โสตทัศนศึกษา6
53การเงิน/บัญชี28
54เศรษฐศาสตร์1
55บริหารธุรกิจ3
56ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา2
57หลักสูตรและการสอน1
58การศึกษาพิเศษ4
59กายภาพบำบัด10
60กิจกรรมบำบัด6
61จิตวิทยาคลินิก1
 รวม6,437

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มติ ก.ค.ศ. เรื่องการสอบครูผู้ช่วย60 กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ก.ค.ศ.ถอย เหลือ 25 จาก 61 สาขาไม่มีตั๋วครูสอบครูผู้ช่วยได้
แชร์เลย ข้อมูลตำแหน่งว่างแต่ละ กศจ. ดูก่อนตัดสินใจไปสมัครสอบครูผู้ช่วย

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!