ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

61 วิชาเอกที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2560

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตำแหน่งว่าง
1 คณิตศาสตร์ 748
2 ภาษาไทย 1,210
3 ภาษาอังกฤษ 813
4 ภาษาฝรั่งเศส 14
5 ภาษาเยอรมัน 2
6 ภาษาสเปน 1
7 ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน 195
8 ภาษาญี่ปุ่น 72
9 ภาษาเกาหลี 13
10 ภาษาเวียดนาม 8
11 ภาษาพม่า 4
12 ภาษาเขมร 1
13 ภาษามลายู 1
14 วิทยาศาสตร์ 97
15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 141
16 ฟิสิกส์ 110
17 เคมี 45
18 ชีววิทยา 46
19 สังคมศึกษา 379
20 พุทธศาสนา 2
21 ภูมิศาสตร์ 1
22 ประวัติศาสตร์ 1
23 สุขศึกษา 70
24 พลศึกษา 221
25 พยาบาลศาสตร์ 1
26 ดนตรี 26
27 ดนตรีศึกษา 31
28 ดนตรีไทย 77
29 ดนตรีสากล 117
30 ดนตรีพื้นเมือง 1
31 ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์ 11
32 ศิลปะ 11
33 ศิลปศึกษา 127
34 จิตรกรรม 1
35 ทัศนศิลป์ 41
36 นาฏศิลป์ 185
37 นาฏศิลป์ (โขน) 1
38 คอมพิวเตอร์ 56
39 อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 69
40 อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 5
41 อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 1
42 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 2
43 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 62
44 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 75
45 คหกรรมศาสตร์ (อาหาร) 5
46 ประถมศึกษา 338
47 ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 670
48 จิตวิทยาและการแนะแนว 142
49 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 24
50 เทคโนโลยีทางการศึกษา 6
51 บรรณารักษ์ 95
52 โสตทัศนศึกษา 6
53 การเงิน/บัญชี 28
54 เศรษฐศาสตร์ 1
55 บริหารธุรกิจ 3
56 ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา 2
57 หลักสูตรและการสอน 1
58 การศึกษาพิเศษ 4
59 กายภาพบำบัด 10
60 กิจกรรมบำบัด 6
61 จิตวิทยาคลินิก 1
  รวม 6,437

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มติ ก.ค.ศ. เรื่องการสอบครูผู้ช่วย60 กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ก.ค.ศ.ถอย เหลือ 25 จาก 61 สาขาไม่มีตั๋วครูสอบครูผู้ช่วยได้
แชร์เลย ข้อมูลตำแหน่งว่างแต่ละ กศจ. ดูก่อนตัดสินใจไปสมัครสอบครูผู้ช่วย

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button