สรุปผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

2599

วันนี้ 25 มีนาคม 2560 สทศ. ได้ออกประกาศ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=