หน้าแรก ข่าวการศึกษา รับชมย้อนหลัง...

  รับชมย้อนหลัง โครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

  731
  แบ่งปัน

  การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ
  การประชุมการเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
  วันที่ 13 มีนาคม 2560

  ช่อง : OBEC TV

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=