หน้าแรก ข่าวการศึกษา เอกสารประกอบก...

  เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

  632
  แบ่งปัน

  เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

  วันที่ 13 มีนาคม 2560
  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ

  แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครู
  (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDF)
  (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (WORD)
  (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงาน

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=