ข่าวการศึกษา

สพฐ.สั่งอจท.เรียกคืนหนังสือ เหตุ’ปกหนังสือ-แบบฝึกหัด’ไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือรายวิชาพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าให้องค์การค้าฯ จัดพิมพ์ส่วนที่แก้ไขเป็นฉบับพิเศษเสริมและอธิบายการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่ 9 กับรัชกาลที่ 10 เพื่อแจกไปพร้อมกับหนังสือเรียนที่พิมพ์เสร็จไปก่อนหน้านี้นั้น สพฐ.ได้ทำหนังสือตอบไปยังสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่สอบถามเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เนื้อหาส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีการปรับปรุงใหม่ ว่า ให้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน คือ ให้จัดพิมพ์เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ แยกออกมาเป็นเล่มต่างหากได้ โดยต้องส่งเนื้อหาให้สพฐ.ตรวจสอบ และต้องพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สวยงามให้สมพระเกียรติ ทั้งนี้จะต้องจัดส่งหนังสือให้ถึงมือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หรือภายในเดือนพฤษภาคมนี้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น สพฐ.ยังส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) ซึ่งมีการจัดพิมพ์หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ปรากฏว่าหน้าปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดดังกล่าวมีข้อความไม่ตรงกับฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกรายการให้ตรงตามฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ และส่งตัวอย่างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่แก้ไขหน้าปกถูกต้องแล้วกลับมาให้ สพฐ.พิจารณาภายใน 3 วัน พร้อมทั้งขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหน้าปกของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกเล่มที่จัดจำหน่ายแก่สถานศึกษาไปแล้วด้วย หากไม่ดำเนินการจะถือว่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเหล่านั้นมีหน้าปกไม่ถูกต้องและ เป็นหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สพฐ.

ที่มา : มติชน

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!