หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน โหลดคู่มือคลั...

  โหลดคู่มือคลังคำศัพท์และแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  873
  แบ่งปัน

  ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด”เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา” และ “หนังสือคู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ได้จากลิ้งค์นี้ค่ะ [sociallocker] https://drive.google.com/…/fo…/0B2IuV9iNx1puMTBDaUMzaHBQQnM…[/sociallocker]

  กลุ่มงานหลักสูตรและวิธีสอน
  สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
  สำนักการศึกษา

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=