สาระความรู้

คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครอง เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตในเด็กและวัยรุ่น

วันนี้แอดมินแนนมีสาระดีๆมานำเสนอค่ะ

เรื่องเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กๆ  ในคู่มือนี้มีแนวทางการปฏิบัติของคุณครูและผู้ปกครองสำหรับเด็กที่ติดอินเตอร์เน็ตแล้ว และที่ยังไม่ได้ติดอินเตอร์เน็ตว่าทำอย่างไรเด็กๆเหล่านั้นถึงจะใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : facebookคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ฝึกพูด Child Care Consultant Clinic

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=