ข่าวการศึกษา

ศธ.ตีปี๊บแจงกฎหมายใหม่เด็กรู้ทันกู้ กยศ.

ปลัด ศธ.แจง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ ส่งผลดี เตรียมสร้างความเข้าใจครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รู้ว่ากู้เงินเรียนต้องใช้คืน เบี้ยวไม่ได้

อังคารที่ 31 มกราคม 2560 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น ส่งผลให้ต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามทวงหนี้ ผู้กู้ยืมได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ค้างชำระหนี้ กยศ.ประมาณ 1 ล้านคน และกรมสรรพากรก็สามารถแจ้งให้องค์กรนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาสามารถหักเงินเดือนของผู้กู้มาชำระหนี้ได้ ซึ่งจะทำให้การติดตามและการชำระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินหมุนเวียนกลับเข้ากองทุนมากขึ้น ทั้งนี้ ต่อไปการกู้ยืม กยศ. ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ด้วย

“ศธ.จะเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู อาจารย์ สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ในเรื่องการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ว่า ควรปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังกู้ยืมอย่างไรบ้าง โดยจะมีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ที่จะต้องมีวินัยในการชำระหนี้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนส่งต่อให้รุ่นน้องได้กู้ยืมเรียนต่อไป”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว…

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็นบน FacebookBack to top button
Don`t copy text!