หน้าแรก การเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อส...

วิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 สพฐ. วิชาวิทยาศาสตร์

5384
แบ่งปัน

วิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559  สพฐ. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

หน้ารวมคลิป : http://academic.obec.go.th/web/node/505

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=