ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 528 การบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ

เอกสารแนบ รายชื่อ 1. ไฟล์ที่ 1

 


ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1435

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=