ข่าวการศึกษา

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ศธ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากการที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

วันนี้ (18 มกราคม) ได้มีการประชุม อ.ก.พ.ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกตามคำสั่งดังกล่าว ที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังมีปัญหา ถือเป็นกระทรวงที่มหัศจรรย์ที่สุด กล่าวคือมีตำแหน่งระดับสูง ๆ โดยเฉพาะระดับ 10 จำนวนมาก แต่มีข้าราชการระดับ 8 และ 9 น้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาคนมาดำรงตำแหน่งระดับสูง ๆ เช่น ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ รวมทั้งการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้บริหารองค์กรหลักต่าง ๆ ก็ยังไม่ครบ

อย่างไรก็ตาม ถือว่านี่คือวิกฤตที่เป็นโอกาส เมื่อมีคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้เกลี่ยอัตรากำลังในการกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค เพราะในอดีต อ.ก.พ.ของแต่ละองค์กรหลักต่างคนต่างไปพิจารณา ยิ่งทำให้วิกฤตไปกันใหญ่ แต่เมื่อรวมแบบนี้ก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ทันสมัย และเป็นโอกาสที่จะได้จัดทำหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เช่น หากเราขาดผู้บริหารระดับ 9 จำนวนมาก เป็นไปได้ไหมที่เราจะนำผู้บริหารระดับ 9 จากที่อื่นหรือจากกระทรวงอื่น ซึ่งอาจจะได้เปิดกว้าง หรือกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีผู้บริหารระดับสูงจำนวนมาก เมื่อก่อนย้ายข้ามองค์กรหลักไม่ได้ แต่ตอนนี้สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องนำปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมต่อไป

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button