วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก ม.44 การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-