วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พรบ.สงฆ์2560

พรบ.สงฆ์2560

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-