ข่าวการศึกษา

มาแล้ว…ตกเบิกวิทยฐานะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2614,ว2615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : สำหรับ…สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 “บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน”เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.) สพร. สพฐ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต จะส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตโดยตรงค่ะ

เอกสารแนบ1. ว2614 หนังสือแจ้ง สพท.
2. ว2615 หนังแจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

 

 

file11483002926-page-001file11483002926-page-002file11483002926-page-003

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!