หน้าแรก ข่าวการศึกษา มาแล้ว…...

  มาแล้ว…ตกเบิกวิทยฐานะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  937
  0

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2614,ว2615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  หมายเหตุ : สำหรับ…สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 “บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน”เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.) สพร. สพฐ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต จะส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตโดยตรงค่ะ

  เอกสารแนบ 1. ว2614 หนังสือแจ้ง สพท.
  2. ว2615 หนังแจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

   

   

  file11483002926-page-001file11483002926-page-002file11483002926-page-003

  ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-