หน้าแรก ข่าวการศึกษา คู่มือการประเ...

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2101
แบ่งปัน

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=