วันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2017
หน้าแรก ครูกว่า 2,000 คนลงชื่อค้าน เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ไม่ให้มีผลบังคับใช้กับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่ ครูค้านเกณฑ์วิทยฐานะใหม่2559

ครูค้านเกณฑ์วิทยฐานะใหม่2559

ครูค้านเกณฑ์วิทยฐานะใหม่2559

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-