หน้าแรก เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 คน เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 คน

เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 คน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=