%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%8a%e0%b8%9b-10%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

ปิดโหมดสีเทา