การเรียนการสอนสื่อการสอน

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจและคู่มือการใช้งาน

เรื่อง แบบฝึกคิดเลขในใจ และคู่มือการใช้ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการเรื่องการจัดการสอนคิดเลขในใจ  เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และได้จัดทำเอกสารแบบฝึกคิดเลขในใจ และคู่มือการใช้ฯ สมบูรณ์พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคำนวณของผู้เรียน ดังนี้
ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3

 *** ก่อนนำแบบฝึกไปใช้ โปรดศึกษาคู่มือทั้ง 2 เล่มก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ***

 

ลิ้งก์ดาวน์โหลด 1: แบบฝึกคิดเลขในใจ แบบลิ้งก์เดียวทุกระดับ

ลิ้งก์ดาวน์โหลด 2 :แบบฝึกคิดเลขในใจ แยกเล่ม

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close