วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก แฮ็คเกอร์เปิดฉากถล่มระบบการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS)และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) egp

egp

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-