ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

แนวข้อสอบ O-NET ม.3 (ข้อสอบออนไลน์)

วันนี้แอดมินแนนมีแนวข้อสอบ O-Net  เป็นข้อสอบแบบออนไลน์ สามารถตรวจคำตอบถูกผิดได้เลย ทำให้นักเรียนสามารถรู้คำตอบที่ตนเองทำไปได้ว่าถูกหรือผิดในทันที ลองนำไปใช้ติวนักเรียนกันดูนะคะ

แนวข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2

แนวข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่ 1  วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 ตอนที่ 2

แนวข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2

แนวข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2

วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2
วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 2 ตอนที่ 3
วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 วิชาสังคมศึกษา ฯ ชุดที่ 2 ตอนที่ 4

3 กลุ่มสาระฯ ที่ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง

แนวข้อสอบกลาง ม.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2

แนวข้อสอบกลาง ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 1
วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบกลาง ม.3 วิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

วิชาศิลปะ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1  วิชาศิลปะ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาศิลปะ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2  วิชาศิลปะ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2

 

ขอบคุณที่มา : ข้อสอบติว

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา