วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gov

gov

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-