หนังสือราชการ

ที่ ศธ 04002/ว2992 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (20 ต.ค. 2557)

ที่ ศธ 04002/ว2992 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (20 ต.ค. 2557)

04002/ว2992
04002/ว2992

รายละเอียดทั้งหมด
คลิก
http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/images/article/freetemp/article_20141020062131.pdf

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก


Back to top button
Don`t copy text!