หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศธ.ประกาศผลกา...

  ศธ.ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560

  63
  แบ่งปัน

  ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Fax : 0 2628 6021 หรือ 0 2281 1753  หรือ E-Mail : ops1168@gmail.com   ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  

   โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753

  001ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 25    
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _1.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _2.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _3.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _4.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _5.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _6.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _7.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _8.pdf
   002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _9.pdf
   003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _10.pdf
   003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _11.pdf
   003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _12.pdf
   003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _13.pdf
   004กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี.pdf
   005แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี.pdf

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-