วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
หน้าแรก เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทยรูปแบบอัตนัย ระดับชั้น ป.6 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และตัวอย่างการเขียนตอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย เกณฑ์การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย คำแนะนำการเขียนตอบ

ระดับชั้น ป.6 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และตัวอย่างการเขียนตอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย เกณฑ์การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย คำแนะนำการเขียนตอบ

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-