หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วน โครงสร้า...

  ด่วน โครงสร้างแนวข้อสอบกลาง ป.2 – ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559

  5111
  0

  กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง   รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละระดับชั้น สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

  ดาวน์โหลดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบกลาง คลิก

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-