หน้าแรก ข่าวการศึกษา ว้าว! ข้อสอบP...

  ว้าว! ข้อสอบPISA LIKEใช้งานผ่าน”มือถือ”ฟรี!

  164
  0

  ว้าว! สสวท.พัฒนาข้อสอบPISA Like ชั้นป.4-6และม.1-3 “2วิชา”มี คณิต-วิทย์ ใช้งานกับ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน ฟรี!

              ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่าสสวท. ได้พัฒนาข้อสอบPISA Likeระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6)และมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดทำในรูปแบบการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based test)ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของPISAที่เน้นการนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

  “ข้อสอบPISA Like มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ของตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อสอบสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากผู้เรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว ระบบจะตรวจคำตอบโดยอัตโนมัติหรือมีคำอธิบายไว้สำหรับตรวจด้วยตนเอง”ดร.พรพรรณ กล่าว

  ดร.พรพรรณ กล่าวอีกว่า  ระบบออนไลน์ ข้อสอบ PISA-Like สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทั้งMicrosoft Internet Explorer (เวอร์ชั่น11ขึ้นไป)Mozilla Firefox (เวอร์ชั่น32ขึ้นไป) และGoogle Chrome (เวอร์ชั่น36ขึ้นไป)

  “อย่างไรก็ตาม Google Chrome เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุดสสวท. ขอเชิญชวนคุณครูมาศึกษาข้อสอบ และเชิญชวนนักเรียนมาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ ได้ที่เว็บไซต์http://pisalike.ipst.ac.th” ผอ.สสวท. กล่าวในที่สุด

  ที่มา : คมชัดลึก

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-