ข่าวการศึกษา

การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร มีคำถามมาว่า วุฒิอะไรขอได้บ้าง

จากกระแสอันร้อนแรง เรื่องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร มีคำถามมาว่า วุฒิอะไรขอได้บ้าง

คำตอบคือ : คุณวุฒิทางบริหารการศึกษา หากเข้าปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภา ยกเว้น ศน. ใช้หลักสูตรทางการศึกษาได้ทุกหลักสูตร

1. ผู้บริหารสถานศึกษา = ผอ.โรงเรียน , รองผอ.โรงเรียน และฝ่ายบริหาร หรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา

2. ผู้บริหารการศึกษา = ผอ.เขต , รอง ผอ.เขต และผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

3. ศึกษานิเทศน์

ที่มา : คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ลิงค์ http://news.ksp.or.th/ksplibr…/attachments/article/…/ksp.pdf

หมายเหตุ
1. ตำแหน่งนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถนับประสบการ์ด้านการสอนได้ หมายความว่าไม่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน
หากจะไปทำการสอนจะต้องเป็นสอนแบบช่วยราชการในสถานศึกษา ซึ่งมีการลงหลักฐานใน กพ.7 หรือแบบประวัติพนักงานเทศบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานให้เรียบร้อย (ผู้บริหารสถานศึกษา = .ประสบการณ์สอน 5 ปี ผู้บริหารการศึกษา = ประสบการณ์สอน 8 ปี)
และการที่จะใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการที่ปฏิบัติงานยังไม่ครบ 5 ปี แต่ใช้คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มิใช่สถานศึกษา ก็ไม่สามารถนับประสบการณ์ได้เช่นกัน

2. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สอบบรรจุเข้าเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาแล้ว 2 ปี และได้ปรับเป็นครู คศ.1 อีก 3 ปี แล้วก็ตาม
ถ้าปฏิบัติงานอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไม่ใช่สถานศึกษาตาม พรบ.สภาครู ฯ พ.ศ.2546 อย่างไรก็ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานได้เช่นกัน

3.ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มิใช่นักบริหารการศึกษา ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ถ้าจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ไว้ในแบบคำขอ คส.01.30 ในหัวข้อคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อที่ 2

4. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ณ ปัจจุบันมีแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น คือ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่สามารถทำสิ่งใดได้

ขอบคุณ : อาจารย์ ณภัค ถิรกุลยศมาดี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close