หน้าแรก ข่าวการศึกษา การขอขึ้นทะเบ...

  การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร มีคำถามมาว่า วุฒิอะไรขอได้บ้าง

  1259
  0

  จากกระแสอันร้อนแรง เรื่องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร มีคำถามมาว่า วุฒิอะไรขอได้บ้าง

  คำตอบคือ : คุณวุฒิทางบริหารการศึกษา หากเข้าปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภา ยกเว้น ศน. ใช้หลักสูตรทางการศึกษาได้ทุกหลักสูตร

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา = ผอ.โรงเรียน , รองผอ.โรงเรียน และฝ่ายบริหาร หรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา

  2. ผู้บริหารการศึกษา = ผอ.เขต , รอง ผอ.เขต และผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

  3. ศึกษานิเทศน์

  ที่มา : คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ลิงค์ http://news.ksp.or.th/ksplibr…/attachments/article/…/ksp.pdf

  หมายเหตุ
  1. ตำแหน่งนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถนับประสบการ์ด้านการสอนได้ หมายความว่าไม่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน
  หากจะไปทำการสอนจะต้องเป็นสอนแบบช่วยราชการในสถานศึกษา ซึ่งมีการลงหลักฐานใน กพ.7 หรือแบบประวัติพนักงานเทศบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานให้เรียบร้อย (ผู้บริหารสถานศึกษา = .ประสบการณ์สอน 5 ปี ผู้บริหารการศึกษา = ประสบการณ์สอน 8 ปี)
  และการที่จะใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการที่ปฏิบัติงานยังไม่ครบ 5 ปี แต่ใช้คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มิใช่สถานศึกษา ก็ไม่สามารถนับประสบการณ์ได้เช่นกัน

  2. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สอบบรรจุเข้าเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาแล้ว 2 ปี และได้ปรับเป็นครู คศ.1 อีก 3 ปี แล้วก็ตาม
  ถ้าปฏิบัติงานอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไม่ใช่สถานศึกษาตาม พรบ.สภาครู ฯ พ.ศ.2546 อย่างไรก็ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานได้เช่นกัน

  3.ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มิใช่นักบริหารการศึกษา ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ถ้าจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ไว้ในแบบคำขอ คส.01.30 ในหัวข้อคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อที่ 2

  4. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ณ ปัจจุบันมีแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น คือ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

  หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่สามารถทำสิ่งใดได้

  ขอบคุณ : อาจารย์ ณภัค ถิรกุลยศมาดี

   

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-