วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-