ข่าวการศึกษา

เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

“ดาว์พงษ์” เผยนายกรัฐมนตรี เร่งทุกกระทรวงจัดทำกฎหมายต่างๆให้เสร็จ ศธ.เตรียมยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ดันใช้ในปี 2560 พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี

วันนี้ (9 พ.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ทุกกระทรวง จัดทำกฎหมายต่าง ๆ ให้แล้ว ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะเร่งดำเนินการยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยจะนำทั้งข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และ ของศธ. มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ร่างเบื้องต้นหรือตุ๊กตา และเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ขึ้นหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ ภายใน 60 วัน จะนำตุ๊กตาที่ทำไว้ให้คณะกรรมการอิสระฯ พิจารณาทันที เพื่อให้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ประกาศใช้ได้ทันภายในปี 2560  ตามเงื่อนเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นภายใน 6 จะต้องเร่งจัดทำร่างพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตามลำดับ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ยังได้เร่งจัดทำจัดทำยุทธศาสตร์ของศธ. ในระยะ 20 ปี  ที่จะเสนอให้นายกฯ พิจารณา วันที่ 15 พ.ย.นี้  ซึ่งจะมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง การทำงาน สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2558 และ2559 รวมทั้งแผนการทำงานในปี 2560  ขณะเดียวกัน จะเสนอวางแผนยุทธศาสตร์ของศธ. ในระยะ 20 ปี ซึ่งจะกำหนดแผนการทำงาน เป็นระยะทุก 5 ปี ซึงจะต้องมีเป้าหมายชัดเจน  และสอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานในภาพรวมของศธ. รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซูเปอร์บอร์ดการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ก่อนเสนอที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้ต่อไป.

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!