หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศกระทรวง...

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  117
  0

  p72702561924

  p81529891924

  p34321691924
  ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-