หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศกระทรวง...

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  2746
  0

  p41988451933

  p32937661934
  ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-