%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%871111

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

ปิดโหมดสีเทา