หน้าแรก ข่าวการศึกษา เห็นชอบกรอบระ...

  เห็นชอบกรอบระยะเวลาการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

  532
  0

  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 329/2559
  ผลประชุม ก.ค.ศ. 7/2559
  นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

  1) เห็นชอบกรอบระยะเวลาการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

  ที่ประชุมเห็นชอบกรอบระยะเวลา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้มีผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จากการเกษียณอายุราชการได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน) โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการใหม่ ดังนี้

  การดำเนินการ กรอบเวลาเดิม กรอบเวลาใหม่
  1. การส่งคำร้องขอย้าย ส่งคำร้องฯ ไปต่างเขต ภายในวันที่ 15 กันยายน ส่งคำร้องฯ ไปจังหวัดอื่น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
  2. การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่รับย้าย ภายในวันที่ 30 กันยายน ภายในวันที่ 15 กันยายน
  3. การพิจารณาคำร้องขอย้ายไปตำแหน่ง
  ที่จะว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ
  ภายในวันที่ 30พฤศจิกายน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม

  ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-