70 เส้นทางตามรอยพระบาท

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=