วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก (ร่าง)รูปแบบข้อสอบ O-net ภาษาไทยป.6 แบบอัตนัย ตารางสอบ-ป6

ตารางสอบ-ป6

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-