หน้าแรก ข่าวการศึกษา (ร่าง)รูปแบบข...

  (ร่าง)รูปแบบข้อสอบ O-net ภาษาไทยป.6 แบบอัตนัย

  6945
  0

  สทศ. ได้เผยแพร่ (ร่าง) ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ในเว็บไซต์เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ศึกษา ก่อนจะทำการทดสอบจริง คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการให้ความรู้แก่เด็กๆได้ ที่นี่

  ตารางสอบ-ป6

  ที่มา : สทศ.

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-