ข่าวการศึกษา

ศธ.เผยในหลวงภูมิพลทรงช่วยแก้ปัญหาอาชีวะตีกัน

ปลัด ศธ. เผยสำนึกในน้ำพระทัยในหลวงภูมิพล “ทรงปิดทองหลังพระ” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาอาชีวะก่อเหตุทะเลาะวิวาททำให้ปัญหาลดลงอย่างชัดเจน
วันนี้ (20ต.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ เป็นประธานโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดน และทุรกันดาร มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานในด้านนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดึงเด็กอาชีวะกลุ่มเสี่ยงไปเข้าเรียนระบบทิวภาคีในสถานประกอบการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคัดเลือก ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนอกจากช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของตัวเองแล้ว ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากสถานประกอบการระหว่างปฏิบัติงานด้วย

ปลัดศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางที่ 2  พระองค์รับสั่งให้องคมนตรีแบ่งโซนลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหา โดย พล.อ.สุรยุทธ ดูแลโซนมีนบุรี พล.ร.อ.จุมพล ปัจจุสานนท์ ดูแลโซนาจังหวัดสมุทรปราการ และพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ดูแลโซนดอนเมือง ซึ่งนอกจากพูดคุยทำความเข้าใจแล้ว ยังจัดให้นำเด็กไปเข้าค่ายกินนอนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้ปัญหาทะเลาะวิวาทตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ลดลงอย่างชัดเจน

“ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวไม่เป็นที่ปรากฎในสื่อต่างๆ เนื่องจากพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้เปิดเผย ฉะนั้นการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงเป็นการทำงานเชิงรุกแบบเงียบๆ แต่สามารถช่วยให้เด็กอาชีวะทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัย และรู้จักคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่เยาวชนของประเทศ” นายชัยพฤกษ์ กล่าว…

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความเห็น